Nog even geduld...
Hier komt de nieuwe website
van Upgrade Construct

Upgrade Construct optimaliseert het energieverbruik in gebouwen
Upgrade Construct is expert in energie-efficiëntie voor bedrijven en overheidsinstanties. Wij zijn een ervaren partner voor de renovatie van gebouwen zoals rusthuizen, hotels, kantoren, warenhuizen, flatgebouwen,…. Dankzij de implementatie van energiebesparende technieken helpen we je om de energiebehoefte van je gebouw en de productieprocessen drastisch te verlagen en de CO2-uitstoot te reduceren. Door deze ingrepen realiseer je een aanzienlijke besparing op je energiefactuur, verlaag je de onderhouds- en beheerskosten drastisch en verhoog je de marktwaarde van je gebouw.

Een greep uit ons aanbod:

 • Isolatiewerken
 • Elektriciteitswerken (waaronder het plaatsen van LED-verlichting en zonnepanelen)
 • Het plaatsen van HVAC-installaties (waaronder het plaatsen van warmtepompen en micro-WKK’s)

Wij optimaliseren de energiebehoefte van je bedrijf of gebouw werkelijk van A tot Z:

 • Energie-scan en rapportage
 • Analyseren van de mogelijke maatregelen
 • Haalbaarheidsstudie (presentatie van de mogelijke maatregelen, onderhoudskosten en rentabiliteit van het project)
 • Advies over financieringsmogelijkheden
 • Implementatie van de geselecteerde maatregelen en technologieën

Zowel bedrijven en investeerders als hoofdcontractanten, architecten of studiebureaus kunnen beroep doen op onze diensten.

Contacteer ons voor meer informatie of vragen.

E-mail: info@upgrade-construct.com
Tel. +32 9 335 39 49

launching soon...
Upgrade Construct is currently working on
a new website

Upgrade Construct optimises your building’s energy use
Upgrade Construct offers efficient energy solutions for your business. We are an experienced partner for the renovation of any building, from retirement homes, hotels, offices, warehouses ... to apartment buildings. By implementing energy-saving technologies we help you to drastically decrease the energy demands of your building and production process and to significantly reduce CO2 emission. Thanks to our implemented measures you’ll achieve considerable savings to your energy bill and your maintenance and management costs, as well as an increase of the market value of your building.

Our offer:

 • Insulation works
 • Electricity works (including installation of LED-lighting, solar panels)
 • HVAC-installations (including heatpumps and micro-cogeneration systems)

Upgrade Construct optimises the energy needs of your business from A to Z:

 • Energy scan & report
 • Enalysis of the available options
 • Feasibility study (including a presentation of the possible measures, maintenance and project profitability)
 • Assistance in finding financing for your project
 • Implementation of the selected measures and technologies

We work directly for companies or investors and also prime contractors, architects and engineering companies can rely on our services.

For additional information or a quote, please contact us via mail or telephone.

E-mail info@upgrade-construct.com
Phone +32 9 335 39 49

Contact

Upgrade Construct
Deinsesteenweg 114
9031 Drongen